argyrisΤο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων του ΕΛΚΕΘΕ είναι ο Συντονιστής αυτού του έργου.

Ιστορία
Το 1985 (Νόμος 1514/85) το Αλιευτικό Εργαστήριο και το αντίστοιχο των Υδατοκαλλιεργειών του ΙΩΚΑΕ δημιούργησαν ένα από τα τρία Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ), το οποίο ονομάστηκε Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, με αντικείμενο την αλιευτική και υδατοκαλλιεργητική έρευνα που τότε είχε αρχίσει να αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης (Προεδρικό Διάταγμα 331/1987) ένα άλλο ερευνητικό ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) το οποίο μεταξύ των ερευνητικών του στόχων περιελάμβανε αλιευτική και υδατοκαλλιεργητική έρευνα.

Το ΕΚΘΕ και το ΙΘΑΒΙΚ συνενώθηκαν (Νόμος 2919/2001, Προεδρικό Διάταγμα 164/2003) και δημιούργησαν το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) το οποίο αποτελείται από πέντε Ινστιτούτα, ένα από τα οποία, το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων ασχολείται αποκλειστικά με την αλιεία και προέρχεται από τους τομείς της Αλιευτικής Έρευνας του ΙΘΑΒΙΚ και του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων του ΕΚΘΕ.

H έδρα του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων του ΕΛΚΕΘΕ βρίσκεται στην Ανάβυσσο – Αττική, ενώ τα εργαστήρια και γραφεία στον Άγιο Κοσμά (Αθήνα) και το Ηράκλειο Κρήτης.

Σκοπός
Ο κύριος σκοπός του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων είναι να προάγει την επιστημονική έρευνα και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων και της παράκτιας ζώνης όπου αναπτύσσεται η αλιεία, ενισχύοντας την εθνική και κοινοτική πολιτική.

Δραστηριότητα

Το ΕΛΚΕΘΕ είναι το μεγαλύτερο θαλάσσιο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, που αποτελείται από πέντε Ινστιτούτα: Ωκεανογραφίας, Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων. Το Κέντρο διαθέτει σύγχρονες, άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων τριών ερευνητικών σκαφών (Το Ερευνητικό Σκάφος ΑΙΓΑΙΟ, μήκους 62 μέτρων, το ερευνητικό αλιευτικό πλοίο ΦIΛIA και το μήκους 10 μέτρων Alkyon), ένα επανδρωμένο υποβρύχιο και πολλά τηλεκατευθυνόμενα οχήματα για τις υποβρύχιες δραστηριότητες. Επίσης έχει δύο δημόσια ενυδρεία στα νησιά της Κρήτης και της Ρόδου. Το Κέντρο είναι εξαιρετικά δραστήριο σε όλα τα προγράμματα-πλαίσια της ΕΕ και εμπλέκεται σε πολλά διεθνή προγράμματα ως συντονιστής ή εταίρος (π.χ. Η2020, FP7, KBBE, ENV, OCEANS, QoL, MAST, FAIR, AIR, Environment, άλλα: LIFE, Interreg, MAREFISH κλπ) και έχει τακτική ανταλλαγή προσωπικού και φοιτητών με τα γνωστά ερευνητικά ιδρύματα στην Ευρώπη. Το ΕΛΚΕΘΕ διαθέτει 200 ​​ερευνητές και 130 τεχνικούς, ενώ 55 άτομα είναι διοικητικό προσωπικό.

Το επιστημονικό προσωπικό που πρόκειται να υλοποιήσει το προτεινόμενο έργο προέρχεται από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, το οποίο θα διαχειριστεί το έργο, το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιέργειας και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής και όλα βρίσκονται στο παράρτημα του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη στο “Θαλασσόκοσμο” και στο υποβρύχιο τεχνολογικό πάρκο στις Κάτω Γούβες-Ηρακλείου.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, έχει ως αποστολή να παρέχει βασική και προηγμένη επιστήμη και συμβουλές στον τομέα της αλιείας και της διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και να στηρίζει την εθνική και κοινοτική πολιτική σε αυτούς τους τομείς. Συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογικής επίδειξης και έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αλιείας και των οικοσυστημάτων, που αποκτήθηκε μέσω πολλών προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς ομάδες εργασίας. Πρόσφατα ολοκλήρωσε επιτυχώς τα έργα: ODEMM, DEEPSEAFISHMAN, Meece, SUSY, CoralFish, FISBOAT, ΔΙΟΤΙ, EFIMAS, η αναγκαιότητα, επιρρεπής, καφετέρια, AFRAME, SARDONE, MESMA, BADMINTON, REPRODUCE, MADE, JACKFISH). Το Ινστιτούτο έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων σύνθετων έργων, καθώς και έργων συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Μερικά χαρακτηριστικά έργα είναι: INTERISK (Διαχείριση των διασυνοριακών κινδύνων σχετικά με την ποιότητα του νερού στα Βαλκάνια), ΕΠΑΝ (Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της αλιείας), LVFRP (Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δεδομένων σε τρι-εθνική αλιεία στη λίμνη Victoria), SIPAM (Ανάπτυξη του Μεσογειακού συστήματος συλλογής στοιχείων για την υδατοκαλλιέργεια για τον FAO, www.sipam.org), EPSAD (Ανάπτυξη του συστήματος συλλογής δεδομένων για την ελληνική αλιεία).

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων διατηρεί άριστες επαφές με τον κλάδο της αλιείας και έχει καθημερινή επαφή με τους αλιείς στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αλιευτικής δραστηριότητας. Επιπλέον, παρέχει μαθήματα κατάρτισης σε αρκετές ομάδες αλιέων και συμβουλές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαλείων, της επιλεκτικότητας των εργαλείων, αλλά και για την επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των διαφόρων αλιευτικών τομέων. Έχει πραγματοποιήσει πολλές μελέτες που ασχολούνται με την οικονομική απόδοση του αλιευτικού στόλου και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας.