Το πρόγραμμα ECONET

Το ECONET είναι το ακρωνύμιο του έργου «Συσκευές Προστασίας Νεαρών Ψαριών». Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και Περιφερειών σε Μετάβαση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Το έργο ECONET είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) – Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, του Πανεπιστήμιου Κρήτης – Τμήμα Βιολογίας, της εταιρείας ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ και της εταιρείας ΝΑΥΣ ΕΠΕ.

Βασικός στόχος του έργου είναι να ανταποκριθεί στη ζήτηση της αγοράς για καινοτόμα προϊόντα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον αλιευτικό κλάδο να εφαρμόσει μεγάλης κλίμακας προγράμματα προστασίας των ψαριών με φθηνά υλικά.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη χρήση συνθετικών υλικών από σπάγκους, ίνες και δίχτυα τα οποία είναι φθηνά υλικά και χρησιμοποιούνται ήδη στον κλάδο της αλιείας ώστε να κατασκευαστούν, Συσκευές Προστασίας Νεαρών Ψαριών. Αυτές οι πρωτοποριακές, έξυπνες συσκευές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ιχθυδίων στην πιο ευάλωτη φάση της ζωής τους, με σκοπό την αύξηση του πληθυσμού των ψαριών με φυσικό τρόπο μέσω της μείωσης της φυσικής θνησιμότητας. Αυτή η απλή τεχνική αναζωογόνησης των αποθεμάτων είναι κατάλληλη για εμπορικής σπουδαιότητας μη μεταναστευτικά είδη τα οποία αποτελούν και τον κύριο στόχο της μικρής παράκτιας αλιείας. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα από τους ίδιους τους ψαράδες ή και από ενώσεις παραγωγών για την ανάταξη των αποθεμάτων σε τοπική κλίμακα επιτυγχάνοντας σαφή τη βελτίωση του εισοδήματός τους.

Ελπίζουμε ότι θα βρείτε την ιστοσελίδα του ECONET κατατοπιστική και εύκολη στη χρήση. Στόχος μας είναι να παράγουμε μια ισχυρή ιστοσελίδα που θα προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματά του και παράλληλα να διευκολύνει τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου. Για αυτό το λόγο είναι ευπρόσδεκτες τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας.