Οι συσκευές ECONET

Τα σχέδια συσκευών του ECONET είναι το συλλογικό αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας του ΕΛΚΕΘΕ και ΔΙΟΠΑΣ A.E. Το έργο ΔΙΟΠΑΣ A.E. είναι να πειραματιστεί με διαφορετικών ειδών συνθετικούς σπάγκους, ίνες και δίχτυα, προκειμένου να δημιουργήσει μια σειρά κατασκευών από αυτά τα υλικά, οι οποίες να πληρούν τις απαιτήσεις σε πλευστότητα και αντοχή για μόνιμη εγκατάσταση σε θαλάσσιο περιβάλλον.Τα σχέδια συσκευών του ECONET είναι το συλλογικό αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας του ΕΛΚΕΘΕ και ΔΙΟΠΑΣ A.E. Το έργο της ΔΙΟΠΑΣ A.E. είναι να πειραματιστεί με διαφορετικών ειδών συνθετικούς σπάγκους, ίνες και δίχτυα, προκειμένου να δημιουργήσει μια σειρά κατασκευών από αυτά τα υλικά, οι οποίες να πληρούν τις απαιτήσεις σε πλευστότητα και αντοχή για μόνιμη εγκατάσταση σε θαλάσσιο περιβάλλον.
Η ομάδα του ΕΛΚΕΘΕ εργάζεται για το δομικό σχεδιασμό των συσκευών και την προετοιμασία των πειραμάτων στις δεξαμενές και στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης πειραματίζεται με την συμπεριφορά των ψαριών και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ψαριών και των συσκευών μοντέλων σε μικρές πειραματικές δεξαμενές.
Μέχρι στιγμής έχουν σχεδιαστεί τέσσερα μοντέλα συσκευών προστασίας ψαριών και η πρώτη από αυτές έχει κατασκευαστεί στις πραγματικές της διαστάσεις. Η συσκευή έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί σε μια μεγάλη δεξαμενή μεσοκόσμου στις εγκαταστάσεις Aqualab του ΕΛΚΕΘΕ στις Κάτω Γούβες Ηρακλείου.

Weaving fishing nets. Handmade crafts at home