Η κεντρική ιδέα των συσκευών προστασίας νεαρών ψαριών

Η κεντρική ιδέα του έργου ECONET είναι να δημιουργήσει φθηνές, απλές στην κατασκευή και εύκολες στην εγκατάσταση συσκευές που θα μπορούσαν να προσφέρουν τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα με τις συμβατικές εφαρμογές στην ανάταξη των αποθεμάτων ψαριών. Αντί για μπετόν, μέταλλα, ξύλο ή άλλο υλικό προτείνεται η χρήση των διχτυών. Τα ορθογώνια δίχτυα δίνουν τη δυνατότητα να κατασκευαστούν τρισδιάστατες δομές που μπορούν να προσφέρουν καταφύγιο και τροφή σε πολλά είδη ψαριών στη νεανική φάση της ζωής τους. Όταν το δίχτυ ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο τοποθετηθεί στη θάλασσα, ξεκινά αμέσως μετά η διαδικασία ανάπτυξης θαλάσσιας ζωής στην επιφάνειά του. Σταδιακά, η γυμνή κατασκευή εποικίζεται και δημιουργείται ένας νέος βιότοπος που μπορεί να προσφέρει καταφύγιο και ένα νέο τροφικό πλέγμα. Αυτοί είναι οι παράγοντες που προσελκύουν τα ψάρια.

Αν καταφέρουμε να τροποποιήσουμε τα χαρακτηριστικά αυτού του βιότοπου, προκειμένου να μπορέσει να παράσχει προστασία σε νεαρά ψάρια τότε έχουμε δημιουργήσει ένα ενδιαίτημα που θα υποστηρίξει τα ψάρια ανάμεσα στην πελαγική φάση των ειδών και στην οριστική εγκατάστασή τους. Τα είδη που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους ενδιαιτήματα είναι τα μη μεταναστευτικά βενθικά είδη. Αν αναπτύξουμε μια σειρά από τέτοιες συσκευές σε αμμώδεις ή λασπώδεις βυθούς τότε βοηθάμε ουσιαστικά στην αναζωογόνηση αυτών των περιοχών.

nets-cones

Τρισδιάστατες συσκευές προστασίας νεαρών ψαριών σε σειρά