ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECONET

elkethe-logo
university-of-crete-logo
diopas-logo
naus-logo

Το έργο ECO-NET είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) – Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, του Πανεπιστήμιου Κρήτης – Τμήμα Βιολογίας, της εταιρείας ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ και της εταιρείας ΝΑΥΣ ΕΠΕ. Βασικός στόχος του έργου είναι να να ανταποκριθεί στη ζήτηση της αγοράς για καινοτόμα προϊόντα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον αλιευτικό κλάδο να εφαρμόσει μεγάλης κλίμακας προγράμματα για την προστασία των ψαριών με φθηνά υλικά.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ECONET

  • fish-fry-564×300

  • SquareEconet-564×300

  • Pyramid-564×300

Οι συσκευές ECONET έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Υποκαθιστούν ακριβές κατασκευές παρέχοντας πολλαπλάσιο αποτέλεσμα
  • Εξοικονομούν περιβαλλοντικούς πόρους
  • Είναι ανατάξιμες
  • Μπορούν να εφαρμοστούν μαζικά σε πολύ μικρούς χρόνους
  • Δημιουργούν οικονομικό αντικείμενο και θέσεις εργασίας στη στεριά και στη θάλασσα
Βίντεο
Παρουσιάσεις και Φυλλάδια
Δράση συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΠΑ

Project Code: 11SYN_3_1663.